Regulamin konkursu fb

Regulamin konkursu
§ 1 Zasady ogólne
1. Organizatorem konkursu jest właściciel Fanpage , na którym odbywa się konkurs – firma 9fashion.
2. Fundatorem nagród jest Organizator, oraz Pat&Rub.
3. Konkurs nie jest sponsorowany, prowadzony, administrowany przez Facebook ani współprowadzony z Facebook. Informacje dostarczone przez Uczestnika mogą być wykorzystywane na potrzeby przeprowadzenia konkursu, w tym w celu dostarczenia zwycięzcy ewentualnej nagrody.
4. Dane mogą być przetwarzane przez Organizatora konkursu w celach marketingowych.
§ 2. Zasady Konkursu
Temat konkursu „Miłość matki i dziecka nie zna granic”
1. Aby wziąć udział w konkursie należy zamieścić pracę dotyczącą tematu konkursu, tj. napisać opowiadanie i dołączyć do niego rysunek lub zdjęcie.
Prace należy udostępnić na Fanpage’u 9fashion Maternity.
2 Czas trwania konkursu: od 4.02.2015 do 15.02.2015 godz. 23:59.
3. Wyniki zostaną ogłoszone 17.02.2015r.
4. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
5. W konkursie może wziąć udział dowolna osoba, która ukończyła 18 lat i posiada swój profil osobowy na portalu Facebook.com, polubiła Fanpage Organizatora oraz udostępniła post konkursowy.
6. Prawdziwe dane profilu osobowego są warunkiem otrzymania ewentualnej nagrody.
7. Nagrody:
I miejsce – sukienka Dacja New w kolorze cyan, 9fashion
II miejsce – zestaw kosmetyków dla mamy i dziecka Pat&Rub
III miejsce – legginsy 9fashion
8. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej na Fanpage’u.
9. Jury wybierze najpiękniejsze prace. Przy wyborze nie mają znaczenia głosy przy komentarzu.
10. W konkursie można wziąć udział tylko raz
11. Zabronione jest: publikowanie wulgarnych komentarzy, ubliżających innym użytkownikom konkursu, które w jakikolwiek sposób mogą urazić inną osobę, jak również zabronione jest spamowanie oraz każde działanie niezgodne z zasadami fair play. Takie prace będą usuwane.
12. W trakcie trwania Konkursu regulamin może ulec zmianom.
§ 3. Postanowienia końcowe i informacje techniczne
1. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992r (Dz. U. Z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie, rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
2. Konkurs prowadzony jest na profilu Organizatora w Serwisie społecznościowym Facebook.
3. Konkurs na charakter ogólnopolski.
4. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora.
5. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Organizatora Konkursu w celach marketingowych. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w Konkursie. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.